สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด
240/40 อาคารอโยธยาทาวเวอร์
ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0-2274-1455
0-2274-1904
info@thailandanthracite.com

โรงงานสาขาระยอง

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด
59 หมู่ 2 ซอยมาบยางพร 16 ถนนปลวกแดง-ห้วยปราบ
ตำบล มาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
   038-923-000
info@thailandanthracite.com

ติดต่อ