ant-slide-001
ant-slide-01
ant-slide-02
ant-slide-03
ant-slide-04
ant-slide-05
ant-slide-06
ant-slide-07
ant-slide-08

แอนทราไซท์

เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุด มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 86-97% ความชื้นต่ำ มีค่าความร้อนสูงแต่ติดไฟยากไม่มีควัน ส่วนมากจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการหลอมเหล็กและโลหะต่างๆ อุตสาหกรรมกรองน้ำ และยังสามารถใช้เป็นใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกด้วย

anthracite2

สู่ตลาดโลก

บริษัทมีศักยภาพที่เข้มแข็ง ในการจัดส่งถ่านหิน ถึงลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะขยายการขายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ทวีปเอเชีย หรือยุโรป

 

anthracite7

การควบคุมสินค้า

ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าของเราได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเรามีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้ทางลูกค้า เรามีห้องทดลองเพื่อตรวจสอบภายในบริษัท นอกจากนั้นบริษัทยังจ้างบริษัทตรวจสอบเอกชนที่มีชื่อเสียง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

anthracite6

โครงการล่าสุด


    โครงการล่าสุด

    ด้วยประสบการณกว่า 20ปี

    ด้วยประสบการณกว่า 20ปี ของบริษัทไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด เรามั่นใจที่จะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากลให้กับลูกค้า ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก

    รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม