ถ่านหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตกตะกอนสะสมของซากพืชในยุคดึกดำบรรพ์เป็นเวลายาวนานหลายล้านปี จนตะกอนนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปและมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นธาตุคาร์บอน

 

การเกิดถ่านหินมีความหลากหลายทั้งจากปัจจัยของแหล่งกำเนิด ระยะเวลาและสภาวะต่างๆ ทำให้ถ่านหินจากแหล่งต่างกันมีองค์ประกอบและคุณสมบัติต่างกันและถูกแบ่งประเภทไว้เป็นประเภท ตามความสมบูรณ์ทางธรณีวิทยาที่กลายเป็นถ่านหิน สามารถแยกประเภทตามลำดับชั้นได้เป็น 4 ประเภท คือ ลิกไนต์ ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และ แอนทราไซต์

 

“แอนทราไซท์” เป็นถ่านหินที่มีคุณภาพสูงสุด มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 86-97% ความชื้นต่ำ มีค่าความร้อนสูงแต่ติดไฟยากไม่มีควัน ส่วนมากจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมการหลอมเหล็กและโลหะต่างๆ อุตสาหกรรมกรองน้ำ และยังสามารถใช้เป็นใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆได้อีกด้วย

anthracit_product_quality2

เปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของถ่านหินแต่ละชนิด
table-th