– ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับกลุ่มพนธมิตรถ่านหิน

– ถ่านหินคุณภาพดี

– ปริมาณสำรองเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

– การผลิตและตรวจสอบที่มีมาตรฐานสากล

– บริการระดับมาตรฐานสากล

– ความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

home55