บริษัทมีวิสัยทัศที่มุ่งมั่นในการจะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายถ่านหิน ระดับประเทศและระดับโลก โดยนอกจาก ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าแล้ว เรายังต้องการที่จะให้ความรู้และจัดหาทางเลือกใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าของเราอีกด้วย

anthracite5