บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด มุ่งเน้นที่จะส่งมอบบริการที่มีมาตรฐานสากลให้กับลูกค้า
ตั้งแต่กระบวนการนำเข้าสินค้า การผลิต การตรวจสอบสินค้า การส่งมอบส่งมอบสินค้า และการดูแลสิ่งแวดล้อม